Đoán tuổi

0
Đoán tuổi

Cô gái nọ sau khi giải phẫu tạo hình xong cảm thấy như trẻ lại đến mấy tuổi.  Bước ra khỏi phòng bác sĩ, cô thử hỏi ngay người gặp đầu tiên, "Anh đoán em bao nhiêu tuổi?"

– "Mười chín."

– "Không, em hai chín rồi."

Thích lắm, vào bách hoá, cô hỏi thử người bán hàng, "Chị đoán em bao nhiêu tuổi?"

– "Mười chín."

– "Không, em hai chín rồi."

Ra đến bến xe buýt cô hỏi thử một ông lão, "Bác đoán cháu bao nhiêu tuổi."

– "Cô thử cởi áo ra!"

Cô rất lấy làm khó chịu nhưng ông lão cứ khăng khăng là chỉ cần xem bộ ngực là biết tuổi ngay.  Cao hứng cô gái cởi mấy cúc áo phía trên.  Ông lão sau khi xem xét thoả thuê, nói, "Cô hai chín tuổi"

– "Sau bác biết," cô gái ngạc nhiên quá.

– "Ban nãy tôi xếp hàng ngay phía sau cô trong cửa hàng bách hoá mà."

Xem thêm:  Biết mặc mảnh nào

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *