Đứa con tinh thần

0
Đứa con tinh thần

Một sinh viên đến nhà thày giáo dạy văn. Ông thày đưa cho anh hai bài thơ do mình mới sáng tác và nói:

– Đây là đứa con tinh thần của tôi, anh đọc và cho ý kiến là thích đứa con nào?

– Đúng lúc ấy, cô con gái của thày từ trong phòng đi ra, anh sinh viên trông thấy liền nói:

– Thưa thày, em chỉ thích đứa con vật chất của thầy thôi ạ.

Xem thêm:  Môi hở răng lạnh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *