Dùng càng lâu càng chán

0
Dùng càng lâu càng chán

– Tại sao anh lại bỏ chị ấy?

– Sống chung càng lâu càng thấy chán.

– Thế tại sao anh lại đến với em?

– Vì ngay từ lần đầu gặp em, anh đã có cảm tưởng mình quen nhau từ thuở nào rồi ấy!

Xem thêm:  Chuyện khẩn cấp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *