Đứng nhất

0
Đứng nhất

– Con: Bố ơi! Hôm nay thầy bảo con đứng nhất lớp.

– Bố: Giỏi! Thầy bảo con học giỏi nhất hả ?

– Con: Dạ không, thầy bảo con hay ngủ gật nhất, hay bị điểm kém nhất ạ.

– Bố: Sao cơ ??!

Xem thêm:  Uống nước nhớ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *