Được cho nghỉ sớm

0
Được cho nghỉ sớm

Giám đốc hỏi người xin việc:

– Ở chỗ cũ, anh làm việc được bao lâu?

– 10 năm, thưa ông.

– Thế sao anh lại ra đi?

– Dạ, hợp đồng là 20 năm, nhưng em được… ân xá.

Xem thêm:  Bảo đảm không có sai sót

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *