Được khối tiền

0
Được khối tiền

– Ngọc: Bạn thấy kẹo lạc mình làm có ngon không?

– Hùng: Kẹo này mà bạn làm bán thì được khối tiền đấy!

– Ngọc: Bạn quá khen, hì…hì!

– Hùng: Bạn cứ để đây một cái biển “Ở đây nhổ răng bằng kẹo”chắc chắn sẽ rất đông khách đó!

– Ngọc: Hừ! Dám nói xỏ ta hả?

Xem thêm:  Bình thường

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *