Đường kính

0
Đường kính

Chị đang giảng bài hình học cho Lan, thấy Lan vẽ hình tròn không đúng, chị hỏi Lan:

– Lan vẽ hình vậy ko được. Thế đường kính đâu ?!

– Dạ…, đường kính mẹ để trong tủ sau bếp ạ!

Xem thêm:  Mắt lé đều

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *