Đường nào cũng chết

0
Đường nào cũng chết

Bạn Gái: Anh Thấy em có mập không?

Bạn Trai: Không

Bạn Gái: Anh nói dối em ghét anh?

Bạn Trai: Có

Bạn Gái: Sao anh dám chê tui tui ghét anh

Xem thêm:  Không để mắt tới

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *