Đút vào thì ấm

Bình chọn bài viết:   
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (380 bình chọn, trung bình: 4.80)
Loading...

Hỏi: Trên bằng da, dưới bằng da

Đút vào thì ấm rút ra lạnh lùng.

Trả lời: Cái găng tay bằng da.

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • cái gì đút vào thì ấm dút ra thì lạnh
  • cái gì đút vào thì ấm rút ra thì lạnh
  • trên da dưới da đút vào thì ấm rút ra thì lạnh

Bình luận bài viết