Gà trống gáy sớm

0
Gà trống gáy sớm

Cu Tí hỏi bố:

– Bố ơi, sao gà trống gáy sớm thế?

– Để mọi người nghe thấy tiếng chúng, vì sau đó khi lũ gà mái thức dậy thì chuyện đó là không thể được.

Xem thêm:  Gọi từ đâu?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *