Gặp bác sĩ

0
Gặp bác sĩ

– Hôm qua, anh xin nghỉ làm để đi khám bệnh, thế mà sau đó tôi gặp anh ở sân vận động. Sao anh lại nói dối tôi như vậy?

– Tôi không nói dối đâu, thưa sếp. Bác sĩ của tôi chơi ở cánh trái trong trận đó.

Xem thêm:  Bao quát cả sân

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *