Giác quan

0
Giác quan

– Mẹ:Con hãy nói xem,con người có những giác quan nào ?

– Con: Thị giác, thính giác, vị giác…

– Mẹ: Còn gì nữa ?

– Con: Dạ còn…còn tam giác, tứ giác nữa!

Xem thêm:  Nhiều con

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *