Giải phẫu

0
Giải phẫu

Ba anh chàng ngồi trước một phòng giải phẫu tư nhân nói chuyện với nhau:

– Của cậu thế nào mà phải đến đây ?

– Của tớ nhỏ quá, định thay cái khác. Còn cậu ?

– Của tớ dài quá, những 30 phân. Đến phải cắt bớt đi thôi !  

Sau đó anh ta quay sang anh thứ ba nãy giờ vẫn im lặng:

– Còn của cậu thế nào ?

– Của em 10 phân … Anh ta mếu máo.

Hai anh kia ngạc nhiên :

– 10 phân thì bình thường, cần quái gì phải đến đây ?

Anh chàng oà lên khóc nức nở:

– Nhưng mà của em là 10 phân bề ngang!

Xem thêm:  Thòi chân giữa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *