Giao cho việc của đàn ông

0
Giao cho việc của đàn ông

Anh chồng đang xem tivi, cô vợ sai:

– Anh đi mua thực phẩm đi!

– Đó không phải việc của đàn ông.

– Thế hả? Vậy thì vào buồng cởi hết quần áo ra, tôi sẽ giao cho anh việc của đàn ông!

– Thôi được rồi, túi đi chợ đâu?

Xem thêm:  Không có vấn đề gì

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *