Giao thông Việt Nam qua tranh biếm họa

0
Giao thông Việt Nam qua tranh biếm họa

Những hình ảnh vui nhộn, hài hước lột tả sự rối ren của giao thông Việt Nam.

anh-vui-giao-thong-viet-nam

Càng tắc càng chen, càng đèn càng vượt.

anh-vui-giao-thong-viet-nam-1

Nhân quả.

anh-vui-giao-thong-viet-nam-2

Trước khi đèn xanh bật sáng.

anh-vui-giao-thong-viet-nam-3

Mùa nước ngập trên phố.

anh-vui-giao-thong-viet-nam-4

Trâu vào phố thị.

anh-vui-giao-thong-viet-nam-5

Văn minh giao thông đô thị.

anh-vui-giao-thong-viet-nam-6

Đi bộ mà cũng tốn xăng.

anh-vui-giao-thong-viet-nam-7

Cấm chạy nhanh thắng gấp.

anh-vui-giao-thong-viet-nam-8

Thánh Gióng lên trời bằng xe đạp.

anh-vui-giao-thong-viet-nam-9

Mối liên quan giữa còi với óc.

anh-vui-giao-thong-viet-nam-10

Ô nhiễm ngoài đường phố.

anh-vui-giao-thong-viet-nam-11

Lý do xăng tăng giá.

anh-vui-giao-thong-viet-nam-12

Cấm chở 3.

anh-vui-giao-thong-viet-nam-13

Khi nữ cảnh sát điều phối giao thông..

anh-vui-giao-thong-viet-nam-14

Nguy hiểm của phóng nhanh vượt ẩu.

anh-vui-giao-thong-viet-nam-15

Thấy hở là chui.

anh-vui-giao-thong-viet-nam-16

Lợi ích của việc sử dụng xi nhan.

Thanh Xuân

Xem thêm:  Xem để thấy thế giới mạng được xây dựng bằng những điều giả dối như thế nào

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *