“Giàu” trước “làm” sau

0
“Giàu” trước “làm” sau

Trước khi từ giã cõi đời, người cha nghèo trăng trối:

– Cha đã lập di chúc để lại cho con 9.000 lạng vàng.

– Nhà mình chẳng có lấy một cắc, tại sao phải lập di chúc như thế hở cha?

– Để phòng xa! Nếu sau này con được làm quan thì có cớ mà kê khai tài sản, thoả sức đục khoét, con ạ.

Xem thêm:  Ăn nhầm của người khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *