Giờ mới bắt đầu

0
Giờ mới bắt đầu

Một anh chàng thở hồng hộc chạy vào hiệu thuốc:

– Ông có thứ thuốc nào chữa ngay được chứng nấc không?

– Thế này là khỏi ngay. Vừa dứt lời chủ tiệm tát cho khách một cái.

– Nhưng người bị nấc là vợ tôi cơ! Anh kia vừa nói vừa…bắt đầu nấc.

Xem thêm:  Thi trượt hay ăn nhầm?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *