Giống gà mới

0
Giống gà mới

Có đoàn du lịch đến vùng nọ. Bỗng thấy trên đường có con vật gì rất lạ trông giống như gà, nhưng đến gần thì nó bỏ chạy. Đoàn phi ô tô đuổi theo thì thấy nó chạy vào một nông trại. Hỏi người chủ trại thì đoàn được biết đó là giống gà thịt mới lai tạo.

Một thành viên đoàn mới thắc mắc:

– "Thế thịt nó có ngon không?"

– "Làm sao chúng tôi biết được, chưa ai bắt được nó vì nó chạy nhanh quá"

Xem thêm:  Ông chủ đâu?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *