Hai quả rưỡi

0
Hai quả rưỡi

Hai người bạn lâu ngày gặp nhau.

– Tí: Sao , dạo này cậu học toán khá chứ?

– Tèo: Cũng không đến nỗi tồi.

– Tí: Thế thì tớ có hai con gà mái đẻ ra năm trứng, vậy một con đẻ bao nhiêu trứng?

– Tèo: Dễ ợt, một con đẻ hai quả rưỡi!

– Tí: !?

Xem thêm:  Đặc điểm của Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *