Hát lại đi

0
Hát lại đi

Khi cô ca sĩ tóc vàng hát xong, khán giả gào lên: – Hát lại đi!

– Hát rồi vẫn yêu cầu hát nữa, đã ba bốn lần nhưng khán giả vẫn không chịu cho nghỉ.

– Đa tạ quí vị. Tôi mệt quá. Tôi phải hát mấy lần nữa để đáp lại thịnh tình của quí vị ạ?

– Đến khi nào cô thuộc bài hát thì thôi!

Xem thêm:  Tiền bạc để làm gì?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *