Hiểu lầm

0
Hiểu lầm

– Quan tòa: "Tại sao anh phải trộm chiếc xe ấy?"

– Tên trộm: "Bởi vì xe dừng ở cạnh nghĩa địa nên con tưởng chủ nhân nó đã qua đời!"

Xem thêm:  Trước sau gì cũng vào tù

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *