Họa sĩ nghèo

0
Họa sĩ nghèo

Trên đường đi học về, bé Mi thấy một họa sĩ đang vẽ phong cảnh.

– Bé Mi: Tội nghiệp chú quá.

– Họa sĩ: Sao vậy?

– Bé Mi: Tại chú không có tiền mua máy ảnh nên phải ngồi vẽ , tội quá!

– Họa sĩ: ??!!

Xem thêm:  Chuẩn bị chu đáo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *