Học ngoại ngữ

0
Học ngoại ngữ

Một người đàn ông đã có vợ đến nhà bạn:

– Nhờ cậu tìm giúp cho vợ chồng mình giáo trình dạy tiếng thổ dân da đỏ hoặc tiếng bộ lạc Pich-nê.

– Các cậu lại định học thêm ngoại ngữ nữa à? Mà sao lại học tiếng bộ lạc để làm gì?

– Chẳng giấu gì cậu, vợ chồng mình dạo này cứ cãi vã liên miên, dùng tiếng Tây, tiếng Tàu … con cái và chung quanh ai cũng biết cả. Chỉ có dùng tiếng các bộ lạc này là mọi người … chịu! Như thế, mọi người đỡ khổ mà lại tiện cho vợ chồng mình.

Xem thêm:  Vẫn có chỗ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *