Hội thi chim

0
Hội thi chim

Trong một hội thi thả chim bồ câu, ban tổ chức gọi loa:

– Yêu cầu các cụ không có chim đứng sang một bên, các cụ có chim thả chim ra ! Cụ Bư, cụ Veo, cụ Năng, cụ Văn, cụ Xê chuẩn bị thả đầu tiên.

– Hôm nay là ngày hội thi chim của các cụ. Thi xem chim ai béo nhất, khoẻ nhất, đẹp nhất, bay xa nhất. Các cụ chim trắng đứng sang một bên, các cụ chim đen đứng sang một bên. Các cháu nhỏ khi xem không được nghịch chim của các cụ. Khi nào có hiệu lệnh, đề nghị các cụ cởi truồng  cho chim bay ra. Cụ Bư, cụ Veo, cụ Năng, cụ Văn, cụ Xê, cụ Nhe chuẩn bị thả đầu tiên.

Xem thêm:  Đo tinh trùng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *