Họp thôn xóm

0
Họp thôn xóm

Giãn việc, đội sản xuất xóm Đoài họp.

Đội trưởng phát biểu:

– Quán triệt nghị quyết của chi bộ Đảng xóm, phát huy tinh thần làm chủ tập thể bà con xã viên ta đã bắt đầu vụ mùa tất cả các mặt đều tốt.

Đứng về phía các cụ, mặt phân, mặt tro.

Đứng về phía các bác, mặt cày, mặt bừa.

Đứng về phía đoàn thanh niên, mặt giống, mặt má.

Đứng về phía các cháu thiếu nhi, mặt trâu, mặt bò.

Đứng về phía hội phụ nữ, mặt đặt vòng, mặt tránh thai.

Đè nghị bà con vỗ tay.

Loading...