I love you

0

Có một cậu học trò học tiếng Anh hơi kém một chút. Đến kỳ thi vấn đáp, cậu rất lo lắng. Khi vào phòng thi cô giáo hỏi:

– Anh hãy đặt câu với động từ to love.

Cậu học sinh nghĩ mãi mới nói được một câu:

– I love you!

Cô giáo rất ngượng nhưng cũng cố tỏ vẻ bình tĩnh và hỏi tiếp:

– Good! Another sentence?

Cậu học sinh không hiểu cứ ngẩn mặt lên, thấy vậy cô giáo lại phải dịch ra tiếng Việt câu hỏi của mình:

– Anh hãy đặt câu khác.

Cậu học sinh bí quá, nghĩ một lúc mới được thêm một câu:

– I love you very much!

Cô giáo …

Loading...