Ít khi đoán sai

0

Một cô gái đến xin việc ở trung tâm dự báo thời tiết, người phụ trách nhân sự hỏi:

– Cô có được đào tạo chuyên ngành khí tượng thuỷ văn không?

– Không thưa ông, nhưng tôi có năng lực đặc biệt trong lĩnh vực này.

– Cô hãy nêu một vài ví dụ?

– Chủ nhật nào tôi cũng thắng cá ngựa, mỗi tháng trúng xổ số một lần

Loading...