Khâu nhỏ

0
Khâu nhỏ

Một thiếu phụ chồng đi công tác đã lâu ngày, nhớ ….quá liền ra cầu thang, nhìn thấy cái lan can không chịu được, liền ôm lan can tụt một lèo từ tầng 2 xuổng tầng 1, ác thay ở cuối  lan can tầng một lại có 1 cái đinh nhô lên (chẳng hiểu do thằng của nợ nào đóng vào), thế là nó rách toang ra…. nguy quá phải ra bác sĩ khâu lại chứ chả chơi.

Bác sĩ: – Xin lỗi, bà muốn khâu nhỏ bằng ngần nào.

Thiếu phụ: Khó nghĩ quá, chả biết nhỏ thế nào là vừa……..thôi ông cứ chế cho tôi bằng của bà nhà ông là được.

– Trời, thế thì bà phải về nhà mà tụt thêm ba lần nữa mới được.

Xem thêm:  Gặp ác mộng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *