Không chép hết

0
Không chép hết

Trong giờ trả bài kiểm tra, thầy giáo nói với Hoa.

– Thầy : Hoa, em đã chép bài của Hằng phải không?

– Hoa (đỏ mặt, đứng dậy): Dạ, em có chép nhưng không phải chép hết ạ.

– Thầy: thế chỗ nào em không chép ?

– Hoa: Dạ tên bạn ấy em không chép ạ.

– Thầy: ???

Xem thêm:  Đúng 50%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *