Không chia ngày đêm

0
Không chia ngày đêm

Cảnh sát tra hỏi một tên cướp:

– Vì sao mi dám cướp của người khác?

Tên cướp trả lời:

– Sao lại gọi là cướp?. Đó chẳng qua là tôi chưa kịp thương lượng với họ mà đã mang đồ đạc của họ đi thôi mà.

Cảnh sát:

– Mi thật to gan!. Giữa ban ngày ban mặt mà dám cả gan xông vào cướp của người ta!

Tên cướp:

– Công việc của tôi lâu nay có chia ra ban ngày, ban đêm gì đâu?!

Xem thêm:  Mẫn cán

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *