Không dùng tài liệu

0
Không dùng tài liệu

Đi học về, Tý khoe với mẹ:

– Tý: Mẹ ơi! Hôm nay kiểm tra 1 tiết, lớp con không ai xem tài liệu và quay bài của nhau cả.

– Mẹ: Tốt! Thế kiểm tra môn gì vậy?

– Tý: Dạ , kiểm tra môn thể dục, môn nhảy cao ạ !

– Mẹ: Trời!!!

Xem thêm:  Hỏi khó

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *