Không làm gì hết

0
Không làm gì hết

Ông chồng đi làm về thấy nhà cửa bừa bộn, giường chiếu không dọn dẹp, quần áo để ngổn ngang bèn lớn tiếng:

– Bà nó đâu? Chuyện gì xảy ra thế này?

– Bà vợ trả lời: Chẳng có chuyện gì cả, ông thường bảo không biết tôi làm gì suốt một ngày. Vậy thì nhìn đi! hôm nay tôi chẳng làm gì hết!

Xem thêm:  Của ai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *