Không nghe lời

0
Không nghe lời

Bố chất vấn con trai:

– Bố nghe mẹ nói, con chẳng chịu nghe lời mẹ phải không?

– Dạ, con con…

– Thôi, đừng quanh co nữa, hãy nói cho bố biết, làm thế nào mà con lại… làm được như thế.

Xem thêm:  Ông ơi! sao cười?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *