Không phải thằng mọi khi

0
Không phải thằng mọi khi

Chồng về nhà mở tủ đứng ra, thấy một gã còm nhom run rẩy mặc mỗi chiếc quần đùi, quay ra hỏi vợ:

– Masa! Ai đây?

– Đó là Vassya.

Chồng n ện cho Vassya một trận rồi t ống ra cửa. Hôm sau, Vassya tiếp tục ở trong t ủ, lại b ị nện rồi đuổi đ i. Hôm sau nữa cũng vẫn thế. Đến hôm thứ tư, mở tủ, chồng thấy một gã to đùng cơ bắp cuồn cuộn. Anh ta vội đóng sập cửa tủ lại rồi gọi váng xuống bếp:

– Masa, thế Vassya đâu?

Xem thêm:  Bụt chùa nhà không thiêng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *