Không rõ

0
Không rõ

Sĩ quan hải quân hỏi nhóm tân binh: – Trong số các anh ai biết bơi?

Cả tiểu đội trả lời biết, trừ một người lúng túng không biết nói thế nào, câu hỏi được nhắc lại:

– Binh nhì Ryan, anh có bơi được không?

– Tôi không rõ… nghĩa là tôi chưa thử bơi bao giờ.

Xem thêm:  Nói với ai?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *