Không thuộc loại nào

0
Không thuộc loại nào

Cô gái nói với chồng sắp cưới: "Trên đời này chỉ có hai loại đàn ông thôi anh ạ".

– Loại thứ nhất đi nhậu bia ôm nhưng còn biết hối hận với vợ, với con. Loại thứ hai là đi nhậu mà không thèm hối hận, cắn rứt gì cả… Thế anh thuộc loại nào?

– Anh á, anh thuộc dạng không đi bia ôm nhưng hối hận.

Xem thêm:  Buồn cười nhất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *