Kỉ niệm

0
Kỉ niệm

Hai áo dài có dịp về thăm lại trường cũ.

– AD1: Mày biết ko, cây phượng này gắn với tao bao nhiêu là kỉ niệm đấy!

– AD2: Tao lại thấy nhớ cây ổi nhà ông Minh hơn

– AD1: Chắc cũng có nhiều kỉ niệm lắm hả?

– AD2: Không, nhưng nó ngọt và thơm lắm, lại ở ngay cạnh trường.

Loading...