Kiểm tra đúng kiểu mới được

0
Kiểm tra đúng kiểu mới được

– Thầy: Nam, lên trả bài!

– Nam: Thưa thầy, em không thuộc bài ạ!

– Thầy: Tại sao vậy?

– Nam: Dạ, tại hôm nay thầy dặn kiểm tra giấy mà.

– Thầy: Trời…

Xem thêm:  Xấu xí sẽ làm gì?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *