Kinh nghiệm

0
Kinh nghiệm

Một bác sĩ truyền kinh nghiệm cho người phụ tá trẻ:

– Khi người ta đến khám bệnh đau bụng, tôi hỏi anh ta có chơi golf không. Nếu anh ta trả lời "có" thì tôi khuyên anh ta "stop". Nếu anh ta trả lời "không" thì tôi khuyên anh ta bắt đầu chơi đi.

Xem thêm:  Để quên khi mổ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *