Kinh nghiệm bán hàng

0
Kinh nghiệm bán hàng

Một bà to béo vào cửa hàng quần áo:

– Tôi muốn mua vài cái áo sơ mi cho chồng tôi.

– Ông nhà mặc áo cỡ bao nhiêu thưa bà?

– Ồ, tôi cũng chẳng để ý nữa…

– Chắc ông nhà cao khoảng 1,5 m? Bà hãy chọn cỡ số 36, 37 gì đó.

– Đúng đấy, anh biết ông ấy ư?

– Có gì đâu, kinh nghiệm thôi. Những ông được vợ mua áo quần cho thường nhỏ người.

Xem thêm:  Ai sẽ được thầu?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *