La oan em!

0
La oan em!

– Chị: Em có lấy tờ 5000đ của chị không?

– Em: Chị đừng la oan cho em!

– Chị: rõ ràng chị thấy mất một tờ mà!

– Em: không phải đâu! em chỉ lấy tờ 10000đ chứ không phải tờ 5000đ như chị nói đâu!

– Chị: !?!?!

Xem thêm:  Chừa chỗ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *