Làm nấm

0
Làm nấm

– Mẹ: Làm hộ mẹ mấy cây nấm này nghe Tí.

– Tí: Vâng!

– Mẹ: (lát sau) nấm đâu con?

– Tí: Dạ con dùng nizoran cream diệt nấm tận gốc rồi ạ! Mẹ yên tâm!\

– Mẹ: (té xỉu)

Xem thêm:  Chỉ vì sợ cho con

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *