Lần đầu của thằng thứ 3

0
Lần đầu của thằng thứ 3

Nhìn thấy con gái xách vali về nhà, bà mẹ tru tréo:

– Cái thằng trời đánh ấy nó lại đuổi con đi ư, không thể chấp nhận được. Đã mấy chục lần rồi?

– Không phải nó, thằng ấy con bỏ lâu rồi. Đây là lần đầu tiên của thằng thứ 3, sau hắn.

Xem thêm:  Thất vọng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *