Lịch sự

0
Lịch sự

AD đang nói chuyện với DR

– AD (nam): Tôi biết bà rất lịch sự trên xe buýt!

DR(nữ) (vui vẻ) : Vậy hả?

– AD: Ý tôi nói là khi bà đứng lên nhường chỗ cho người già thì ít nhất cũng phải có ba bà lão ngồi lên đủ vị trí của bà vừa ngồi

– DR: (lấy guốc phang)

Xem thêm:  Đã hai lần rồi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *