Lời chúc dễ ghét

0
Lời chúc dễ ghét

Chúc…

Trẻ trung như heo sữa,

Bốc lửa như heo hơi,

Chịu chơi như heo nái,

Hăng hái như heo con,

Sắc son như heo đất,

Đủ chất như ..heo thịt

Xem thêm:  Bạn anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *