Lừa kiến

0
Lừa kiến

– Sao hũ đường mà chị dán chữ "muối".

– Để lừa bọn kiến ấy mà!

– Trời!?!

Xem thêm:  Đánh thức

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *