Mai tôi nhuộm

0
Mai tôi nhuộm

Một cặp vợ chồng trẻ sắp ra toà ly dị.

Cô vợ trách chồng: Thế mà ngày yêu nhau anh nói với tôi là chúng ta sẽ sống với nhau đến đầu bạc răng long!

Chồng: Hôm qua cô đã đánh tôi gẵy mất mấy cái răng rồi còn gì, còn đầu bạc hả? Mai tôi nhuộm!

Xem thêm:  Sức mạnh của rượu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *