Măng nào ko mọc ra từ tre?

0
Măng nào ko mọc ra từ tre?

Măng nào ko mọc ra từ tre?

Măng cụt
Xem thêm:  Cái gì càng chơi càng ra nước?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *