Mắt lé đều

0
Mắt lé đều

– Quỷnh: Giờ kiểm tra mà bà copy như vậy ko sợ lé mắt sao?

– Mắm: Không sợ!

– Quỷnh: Tại sao?

– Mắm: Thì tôi copy thằng Tròn ngồi bên phải, rồi lại liếc sang copy thằng Béo ngồi bên trái. Đều nhau như vậy lé sao được?

– Quỷnh: Bó tay!

Xem thêm:  Ngày nào cũng gặp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *