Mèo mù vớ phải cá rán

0
Mèo mù vớ phải cá rán

Người chủ hiệu đi qua phòng đóng gói, trông thấy một cậu bé đang ngả lưng trên một chiếc thùng, miệng huýt sáo vui vẻ.

– Mày làm được bao nhiêu tiền một tuần? – ông ta hỏi.

– 50 đôla một tuần, thưa ông.

– Đây là tuần lương của mày. Cút luôn đi! Khi gặp người quản đốc, ông chủ cằn nhằn:

– Anh thuê thằng bé đó ở đâu vậy?

– Chúng ta có thuê nó bao giờ đâu, nó vừa mang tới một kiện hàng từ một công ty khác.

Xem thêm:  Ăn nhầm của người khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *